vào thẳng vấn đề cần bán con nike như hình , độ mới 99% do mang thử trong nhà giá là 1tr2 mang vào như timberland
liên hệ fb:http://www.facebook.com/casau.lenbo.1
size là 8.5 tương đương 42 , 43 đếu vừa
hình web

hình thật đối chiếu

mong mọi người ủng hộ !!!!