Cần mua 3 cái màn hình 17" 740 hoặc 743X.
Hoặc hiệu khác, nhưng phải đẹp.
Gửi tin giá và địa chỉ : langtutrungnam@yahoo.com
Nhơn Trạch - Đồng Nai