Tình hình là em đang cần mua vài con Ốc Mượn Hồn(khoang 10 den 15con) về nuôi kiểng ai biết chổ bán hay có thì bán cho em,giá rẽ tí HS