Sửa laptop lấy liềnBẢNG GIÁ SỬA CHỮA

Báo đúng bệnh, đúng giá, ký tên lên từng linh kiện cho khách hàng

Phá password Laptop, Notebook , Macbook

+ Phá Password máy giá từ $-10-> 20$
+ Các đời máy Centrino M2, M2V, R100, M100, M105, A100 cả pass vân tay giá 15 - 35$.
+ Các đời máy Toshiba chay chip CPU Core Duo Giá 15 - 35$
+ Phá Password máy IBM T43P, R52, T60p, Z60t/m giá 15 - 40$
+ Phá Password ổ cứng giá từ 15 $ đến 30 $ tuỳ theo dung lượng và đời ổ
(Lưu ý việc phá password ổ cứng không bao gồm việc giữ lại dữ liệu bên trong ổ)

Sửa chữa main Laptop, notebook , Macbook

+ Lỗi nguồn nói chung máy pen III giá 10$ - 25$
+ Lỗi nguồn, main máy Pen IV giá 20$ - 35$
+ Lỗi main máy Centrino giá 20$ - 40$ + Lỗi nguồn máy dual core giá 20$ - 45$
+ Đóng lại chipset 10$, thay chipset giá 30$ ->60$
+ Thay khe ram giá 15$/ 1 khe
+ Nạp Rom bios, nạp Rom nói chung 15$-25$
+ Thay quạt chip, làm lại quạt giá 10-20$
+ Thay chân rắc nguồn giá 10$ - 15$

Sửa chữa màn hình Laptop, Notebook , Macbook

+ Sửa cao áp, chế cao áp giá 15$-25$
+ Lỗi ma trận giá 20 - 30$
+ Chế cáp, hàn cáp giá 20$ - 25$ loai 1 bong( Hai bong den gia 30$)
+ Trắng màn hình, nhoè, nhiễu màn giá 20$ - 30$
+ Thay bóng đèn tuýp giá 15$
+ Làm hết các vết ố màn hình giá 15-25$
+ Làm hết các vết xước trên bề mặt màn hình giá 25$
+ Làm lại bản lề màn hình (Trục gập lên gập xuống bị cứng quá hoặc gẫy hẳn ra) giá hoặc thay là 15$->20$

Sữa chữa bàn phím Laptop, Notebook , Macbook

+ (Chập phím, không đánh được phím)
+ Bàn phím thường 3 lớp giá 19$
+ Bàn phím 2 lớp mạch giá 15$
+ Bàn phím 3 lớp hàn đính giá 18$
+ Các lỗi phím do lỗi dưới main giá 20$ - 30$
+ Thay chuột, làm lại chuột giá giá 10$

Sửa chữa pin Laptop, Notebook, Macbook

+ Các vấn đề chết mạch Pin(Pin chết, không xạc Pin, không nhận Pin,..) giá 10$ -> 15$
+ Thay cell giá 65k / cell (Nikel)
+ Lỗi đường xạc Pin trên Main giá 20-30$

Các dịch vụ khác:

+ Cài đặt lại hệ điều hành (XP, Vista, Win 7) + driver + các phần mềm phổ thông miễn phí (khi quý khách sửa máy tại trung tâm )
ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG LÀ DEALER CHÚNG TÔI SẼ CÓ GIÁ ƯU ĐÃI LỚN.

Ngoài ra, chúng tôi còn có lớp Đào tạo sửa Laptop xin xem thêm:Đào tạo sửa laptop


Chi tiết tại: SUA LAPTOP LAY LIEN