SỐ 1 ; GÀ CHUỐI LỬA 1KG3,50 WIN 7 CÁI ĐÁ BO QUỐC TẾ SÀI CỰA ĐÂM NHƯ SƠ MỨC GIÁ CALL .................!SỐ 2 ' GÀ CHUỐI VÀNG 1KG0,60 WIN1 CÁI ĐÁ BO LỚN NẠP GAY TỐT GIÁ 1TR4 ...........................!
SỐ 3 ' GÀ CHUỐI GẤM 9LANG2 WIN2 CÁI BAO LÌ SÀI CỰA CĂN KỸ NẠP CHÂN SÂU GIÁ CALL........................!

SỐ 4 ; GÀ ĐIỀU 1KG2 ĐÁ BO QUỐC TẾ GÀ MỚI 9 THÁNG LAI BAO NHIÊU A.E TỰ ĐÁNH GIÁ NHA GIÁ 1TR2.......!

SỐ 5 ; GÀ ĐIỀU 2KG1,50 LAI 25 TỐC ĐỘ ĐÁ NHƯ CÁI MÁY NẠP BO LỚN GIÁ CALL ....................!


SỐ 6 ' GÀ CÚ 2KG3,50 WIN 1 CÁI CĂN NẠP ĐÁ BO QUỐC TẾ GIÁ CALL ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,@
SỐ 7 ; GÀ XANH 2KG2,50 CĂN NẠP BO LỚN KHÔN GÀ GIÁ CALL..........................................!

SỐ 8 ; GÀ VÀNG 2KG3 CĂN NẠP ĐÁ BO LỚN CĂN RẤT TỈNH GÀ GIÁ CALL ............................................@


A.E TRÊN 5S GHÉ QUA XEM CHO MÌNH XIN CÁI UP MÌNH SẼ TRẢ LỄ LẠI LIÊN HỆ SỐ ĐIỆN THOẠI ' 01634493605 HOẶC SỐ 0938429001 ĐỊA CHỈ ĐƯỜNG TÂN HƯƠNG . QUẬN TÂN PHÚ TỚI CHỢ TÂN HƯƠNG ĐIỆN CHO MÌNH RA ĐÓN