chào tất cả ae 5s!
mi cánh dán và con mi chào cánh đã bán giờ còn mấy con này
1.MS1: MI HÓT XOÈ, gần 2 mùa, chân trắng mỏ ngà, lông vàng rơm, mắt méo sệt,.. tướng trung chim nhưng được cái hót xoè rách đít. GIÁ 6TR (K LỒNG)
CLIP E NÓ MỚI TẮM XONG

2. MS2: HÓT XOÈ CĂNG HÓT LẮC LƯ - CON NÀY GỐC TUYÊN QUANG, lúc trước mua của a HOAN (TQUANG) GẦN 2 MÙA, TO CON, liền chim.... con này BỊ SỐC CÁM MẤT LỬA . GIÁ 3TR9.
KÈ CHIM NHÀ ,CON LỒNG PHẢI

PHOG CÁCH CHƠI KHI CÒN LỬA

3. MS3: BỔI LÊN GẦN 1 MÙA, TƯƠNG ĐỐI DẠN RỒI, ĐÃ THAY LÔNG NHÀ, CON NÀY MÌNH TÍNH GIỮ ĐỄ CHƠI VÌ NÓ XOÈ CHÀNH BÀNH,TƯỚNG TÁ AE NHÌN LÀ THÍCH NGŨ TRƯỜNG - RẤT ĐẸP. NHẢY ĐUÔI CŨNG XOÈ QUẠT...
VÌ NHẬP CHIM THUẦN VỀ NHIỀU NÓ K LÊN NỔI => ĐÀNH BÁN GIÁ 2TR ( AE ĐỪNG SO SÁNH VỚI CHIM NGOÀI TIỆM VÀI TRĂM NGÀN NHE)
VÀI TẤM HÌNH

NHẢY LÀ ĐUÔI XOÈ

LÚC NÀO ĐUÔI CŨNG XOÈ

GHI CHÚ: -TẤT CẢ CHIM TRÊN BAO K TẬT LỖI, CHIM ĐÃ THUẦN, ĐỀU HÓT XOÈ VÀ MỖI CON CÓ NÉT CHƠI RIÊNG NÊN TIỀN NÀO CỦA ĐÓ.
- GIÁ BÁN CHIM K LỒNG
- THS AE XEM VÀ UP PHỤ, XIN AE ĐỪNG SPAM VÀ TRẢ GIÁ TRÊN TOPIC
LIÊN HỆ DƯỚI CHỮ KÍ NHE AE. THÂN CHÚC AE GIAO DỊCH TRÊN 5S VUI VẺ MUA MAI BÁN ĐẮC....!!!