máy như mới nên khỏi up hình vì mới thay màn hình và nắp lưng, do để trong túi quấn dắt xe bị cấn nứt màn hình,n còn lại zin 100% xài very good, bao xài 3 ngày 3 đêm.
seri: 87121BQTA4S.
đt: 0985.53.54.59 tới nhà có wifi test.