Vào thẳng vấn đề chính , con này đẳng cấp nha AE , Gà cú lưả chân xanh , trạng 2k5 ( hình hai như 2k9) , chân 2 hàng trơn xương rất đẹp , con này 3 máu ( mỹ , việt , asil ) , win dc 3x không caí nào dưới 20tr caí thứ 4 đá ngay con gà lai hay quá 1 thằng đá 1 chân , nó ói mình xiủ nằm 1 đống , gà thua gần 3 tuần giờ sung như wỉ . Nay em cho em nó ra đi với giá 500k(nofix and SMS trả giá )
Mọi chi tiết xin liên lạc HUY 0908385453 hay YM : qochuybuffon01
ADD : 01 Lê Thịệt, F.Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú
show :