Hiên nhà nhiếu chó quá chăm không sễ , nên ra đi 1 em cocker cái gần 2 tuổi chuẩn bị lên gióng lần 2
nặng 10kg sức khoẻ tốt , màu vàng xậm bao đẹp nợ cái hình dt bị hư
giá call , và biết thêm thông tin em nó
DC/ Tây Ninh Hoà Thành
SDT: 0963 805 935