TÌNH HÌNH LÀ CẦN LÊN ĐỜI NÊN TIỄN E LENS TAMRON 18-200 NHƯ ĐÃ NÊU TRÊN RA ĐI THEO CHỦ MỚI...
TÌNH TRẠNG LENS 98%,ĐẦY ĐỦ CAP TRƯỚC SAU (BAO GỒM FILTER), CƠ TRƯỢT VẪN CÒN KHÍT TỐT, KO MỐC, KO RỄ TRE, MÀU SẮC LONG LANH. TIÊU CỰ HỢP LÝ CHO DÂN DU LỊCH THÍCH NGẮM BẮN TÈ LE, KO NGẠI XA GẦN
GIÁ: 3TR3 ( FIX CHÚT ĐỈNH CHO ACE NÀO NHIỆT TÌNH)
LH: 01213 188889 VIỆT (28T) GIAO DỊCH TẠI NHÀ CHO AN TÂM ACE HA