Giờ thanh lý tiếp e than 2 mùa ( chuyền lên ) , không tật lỗi , mới vừa thay lông gần xong ( còn 1 ít đuôi ) , do đi làm nhiều nên trùm suốt , thành ra giờ e ấy hơi chao lồng ( treo lên đứng ) .Hót lai rai cả ngày do chưa có lửa .
Giá thanh lý là 750k luôn lồng đã lên nước đỏ ( như hình ) ,sẽ fix cho anh em nào nhiệt tình


sdt : 01264458507
28/12 Nguyễn Nhữ Lãm , Phú Thọ Hòa, Tân Phú