Do công việc cần mua Canon 5DmII. Chất lượng tốt, counter shoot < 20k. Còn mới trên 90%, giá hợp lý. Ai có vui lòng liên hệ 0123 8 439 475. HCM. Thanks.