Có sao nói vậy nha AE, gà đã đá 3 cái , cái 1: xổ 4chai , cái 2: 2chai5(dí đá thêm mà ko được),
cái 3 tự tin vào tài năng của em nó xổ 10chai, đụng gà dữ bị đá lọt trứng dái.
nay gà tơ lớn kô có chỗ nhốt đành bán, hiện đang thay lông nên đã nhổ lông đuôi hy vọng mùa sau ko ben.
AE mua về đổ mái để mua sau chơi tốt nha,
show hình em nó:

Giá: 1.000.000 VNĐ
Địa chỉ 213/48 Đường Liên Khu 4-5 P.BHH B Q.BTân
Điện Thoại: 0916.250.565 Hoàng