Iphone 5 32Gb Black International
Version: 6.1.4(10B350)
Model: NE488LL/A
IMEI: 013437000486737
Bạn bè trên tinh tế có thiện ý mình fix cho 100k tiền xăng và cafe.
Liên hệ: Tuấn Anh - Làm việc tại công trường Cầu Sài Gòn 2
Số đt: 0918853738 - 0933303130 - 0967979168