Iphone 5 16g Qtế 100% - 13.900.000
Iphone 5 32g Qtế 100% - 15.700.000
Iphone 5 64g Qtế 100% - 16.900.000
Iphone 5 16g Qtế 99% - 12.000.000
Iphone 5 32g Qtế 99% - 13.500.000
Iphone 5 64g Qtế 99% - 14.500.000
ai cần liên hệ 0907.39.02.39 & 0908.66.44.88
15 hùng vương f4 q5