Do đã thanh lý hết chim giờ còn dư 1 cái lồng 68 nan mua được tháng nay tính nuôi chào mào nhưng vì không có thời gian nên thôi.Lồng còn mới nguyên chưa sử dụng, mình đã thay bầu bí, ti, móc loại tốt và 1 cái áo lồng, đã quét 2 nước dầu. Giá mình muốn bán 600k
[IMG]
[IMG]
[/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Liên hệ. 0903321589. Mr. Tuyên. Chúc ae vui vẻ