http://www.uphinh.vn/index.php/gallery/recentUpload

Đầm ren tay lỡ - 240.000 VNĐ - CÓ 2 MÀU XANH ĐEN VÀ KEM NHÉ
Giá khuyến mãi : 228.000VNĐ
Thời gian khuyến mãi từ 01-06-2013 đến 01-07-2013
MHR-009
RENJA SHOP : HOTLINE 0935848214 - 0909718985