chuyên nhận may đồng phục cơ quan, xí nghiệp, quần áo quảng cáo. đồng phục học sinh. số lượng lớn, nhỏ, theo yêu cầu, giá cạnh tranh. xin lien hệ
hotline: 0906.05.15.38