CUNG CẤP CHIM TRĨ ĐỎ GIỐNG ĐỦ MỌI LỨA TUỔI:

CHIM TRƯỞNG THÀNH ĐANG ĐẺ: 2TRIỆU/CẶP
CHIM TRĨ 7 MÀU 4THÁNG;4,5TRIỆU/CẶP
CHIM TRĨ 7 MÀU TRƯỞNG THÀNH 9TRIỆUU/CẶP
CHIM TRĨ ĐỎ 1 THÁNG 200 NGÀN
CHIMTRĨ ĐỎ 2 THÁNG 300 NGÀN
CHIM HẬU BỊ 6,5-7 THANG 800 NGÀN
CHIM ĐANG ĐẺ 2 TRIỆU/CẶP
LIEN HỆ;TRẠI CHIM TRĨ THỦ ĐỨC
38/18 ĐƯỜNG SỐ 8 QUỐC LỘ 13 Q THỦ ĐỨC TP HCM
ĐT:08 3508 1468- DĐ 0917882899 GẶP NGUYÊN