Tình hình là mới thanh lý cty về được các thứ sau:
1 - UPS SANTAK TG500 đang dùng tốt. đã test trên 1 dàn PC khoảng 5 phút. Giá 220.000đ
2 - Switch CISCO catalyst 2950 -24p gồm 24port 100m và 2port Gigabit đã test ok tất cả port. Giá 1.500.000đ
3 - Internet Telephony Gateway hiệu Planet VIP -480 ,nguyên zin tem. đã test ok các port. gồm 4 port phone, 1 port wan, 4 port lan. và 1 adapter 12V 1A . Giá 500.000đ