[FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#800080]
[B][U]Đợt sale off chào hè của Công ty [/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=#800080][I][/U]Tuyet Nga đồ chơi cho bé[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#800080][/I][/B]
[B][U] Thông tin liên hệ:[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#141414][/B][/U]
[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#9932CC][B]Mr. Trung - P. PTKD - 093 448 23 86 hoặc 09 88 34 99 33[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#141414][/B]
[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#9932CC][B]Mail: [email]trungnt.tne@tuyetnga.vn[/email][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#141414][/B]

[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#800080][B][U]Địa chỉ :[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#141414][/B][/U]
[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Myriad Pro][SIZE=2][COLOR=#000000][B]VP miền Bắc[/B]: 177 Quan hoa, Cầu giấy, Hà Nội.
[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Myriad Pro][SIZE=2][COLOR=#FF0000]Tel: [/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#FF0000][B]093 448 23 86 hoặc 09 88 34 99 33[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Myriad Pro][SIZE=2][COLOR=#FF0000][/B]
Email: [/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#FF0000][B]trungnt.tne@tuyetnga.vn[/B]
[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#141414]
[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#2E74B5][B][U]Công ty mình sẽ có 3 đợt giảm giá với rất nhiều mặt hàng các bác quan tâm xin vui long xem theo list bên dưới : (Các bác lưu ý hàng trên chưa bao gồm VAT) - tuyet nga[/B][/U]
[B][U] [/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#141414][/B][/U]
[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Arial][SIZE=3][COLOR=#FF0000][B]1. Hàng đồ chơi vận động, đồ chơi nhập khẩu >>>30%[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#141414][/B]
[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#FF00FF]
[B] [/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#385623]-[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Myriad Pro][SIZE=2][COLOR=#385623] Bộ vậ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Myriad Pro CE][SIZE=2][COLOR=#385623]n đ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Myriad Pro][SIZE=2][COLOR=#385623]ộng leo núi - nhựa nhập khẩu của Đài Loan nhé - Giá Off : 63,5 tr / bộ - call 093 448 2386[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#2E74B5][U]- tuyet nga[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Myriad Pro][SIZE=2][COLOR=#385623][/B][/U]
[B] [/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Myriad Pro][SIZE=2][COLOR=#0000FF][/B][U][IMG]http://tuyetnga.edu.vn/images/stories/virtuemart/product/resized/26104f.jpg[/IMG][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Myriad Pro][SIZE=2][COLOR=#000000][/U]

[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#385623][B]-[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Myriad Pro][SIZE=2][COLOR=#385623] Bập bênh đòn đơn con hải cẩu - nhựa nhập khẩu của Đài Loan nhé - Giá Off : 8,8tr / bộ - call 093 448 2386[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#2E74B5][U]- tuyet nga[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Myriad Pro][SIZE=2][COLOR=#385623][/B][/U]
[B] [/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Myriad Pro][SIZE=2][COLOR=#0000FF][/B][U][IMG]http://tuyetnga.edu.vn/images/stories/virtuemart/product/resized/bap-benh-con-hai-cau.jpg[/IMG][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Myriad Pro][SIZE=2][COLOR=#000000][/U]

[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#385623][B]-[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Myriad Pro][SIZE=2][COLOR=#385623] Con nhún nhập khẩu gồm : xe máy, con lừa, con ếch, khủng long (giá 8,2 tr) còn lạ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Myriad Pro CE][SIZE=2][COLOR=#385623]i đ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Myriad Pro][SIZE=2][COLOR=#385623]ồng giá - nhựa nhập khẩu của Đài Loan nhé - Giá Off : 4,2tr / bộ - call 093 448 2386[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#2E74B5][U]- tuyet nga[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Myriad Pro][SIZE=2][COLOR=#385623][/B][/U]
[B] [/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Myriad Pro][SIZE=2][COLOR=#0000FF][/B][U][IMG]http://tuyetnga.edu.vn/images/stories/virtuemart/product/resized/nhun-nhap-khau-4.jpg[/IMG][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Myriad Pro][SIZE=2][COLOR=#000000][/U]

[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#385623][B]-[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Myriad Pro][SIZE=2][COLOR=#385623] Bập bênh xoay 360 độ - nhựa nhập khẩu của Đài Loan nhé - Giá Off : 2,3tr / bộ - call 093 448 2386[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#2E74B5][U]- tuyet nga[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Myriad Pro][SIZE=2][COLOR=#385623][/B][/U]
[B] [/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Myriad Pro][SIZE=2][COLOR=#0000FF][/B][U][IMG]http://tuyetnga.edu.vn/images/stories/virtuemart/product/resized/bap-benh-xoay-360.jpg[/IMG][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Myriad Pro][SIZE=2][COLOR=#000000][/U]

[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#385623][B]-[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Myriad Pro][SIZE=2][COLOR=#385623] Bộ vậ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Myriad Pro CE][SIZE=2][COLOR=#385623]n đ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Myriad Pro][SIZE=2][COLOR=#385623]ộng 5 khối hàng Composite nhé - Giá Off : 56tr / bộ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Myriad Pro CE][SIZE=2][COLOR=#385623] (đ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Myriad Pro][SIZE=2][COLOR=#385623]ã có lắ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Myriad Pro CE][SIZE=2][COLOR=#385623]p đ[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Myriad Pro][SIZE=2][COLOR=#385623]ặt hoàn thiện) - call 093 448 2386[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#2E74B5][U]- tuyet nga[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Myriad Pro][SIZE=2][COLOR=#385623][/B][/U]
[B] [/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Myriad Pro][SIZE=2][COLOR=#0000FF][/B][U][IMG]http://i928.photobucket.com/albums/ad121/metro12345/cautruot5khoi-1.jpg[/IMG][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Myriad Pro][SIZE=2][COLOR=#000000][/U]
[/COLOR][/SIZE][/FONT]