+ Samsung Galaxy S3: Máy đẹp 99%, màu XANH, XACH TAY, RAM 2GB, BO NHO 32GB, giá 7,000,000.
+ Samsung Galaxy S3 (I9300): Máy đẹp 99%, màu XANH, XACH TAY, giá 6,900,000.
+ Samsung Galaxy S3 (I9300): Máy đẹp 99%, màu XANH, CON BAO HANH CONG TY, giá 7,500,000+ Samsung Galaxy Note 1: Máy đẹp 98%, màu TRẮNG,hàng xách ty, giá 5,400,000.+ Samsung Galaxy Note 1: Máy đẹp 98%, màu ĐEN, hàng xách ty, giá 5,400,000.
+ Samsung Galaxy S2 HD: Máy đẹp 99%,màu ĐEN, hàng xách tay, đầy đủ phụ kiện zin, giá 4,500,000.


+ Samsung Galaxy S2: Máy đẹp 98%, MÀU ĐEN, hàng xách tay,đầy đủ phụ kiện, giá 3,600,000.


**. SONY:
+ Sony Xperia ion HSPA (Sony Xperia ion LT28h): máy đẹp 99%, HÀNG CÔNG TY, CÒN BẢO HÀNH 14/3/2014,FULLBOX, GIÁ 6,500,000.

**. MOTOROLA:+ Motorola MILESTONE XT720: Máy đẹp 99%, MÀU ĐEN, đầy đủ phụ kiện, giá 2,500,000.

**. HTC:

+ HTC ONE: DEP 99%, HÀNG CÔNG TY. CÒN BẢO HÀNH FPT 15/8/2014. CABLE+SAC+TAI NGHE, giá 13,500,000