Lan 1 G :
3COM 3C2000 - T GIGABIT ADAPTER Giá 130.000d
NETGEAR GA311 Gigabit PCI Adapter Giá 130.000d
Buffalo LGY-PCI-GT (E) Giá 130.000d
EFM IP TIME P1000 Giá 120.000d
TP LInks TL-8000TX Giá 100.000d
LAN 100 M :
LAN 3COM , INTEL 35.000đ
LAN Realtek 8139 20.000đ
Sound:
Creative Blaster Live SB0410, 7.1 Giá: 160K
Creative Blaster Live SB0100 Giá: 120K
Sound Creative 5.1 SB680 giá 100.000đ
Sound Creative CT4670, CT4830 Giá: 100K
Sound CMI8738 5.1 channel-CMI chips Giá 100000đ
Sound CMI8738 4.1 channel-CMI chips Giá 60000đ
Sound Xware chạy chip ESS Allegro 2.1 channel, có SPDIF out, Giá 60000đ
Sound CREATIVE CT5800 2.1 channelGiá 60000đ
Sound Creative CT 4810 2 .1 giá 50.000đ
Card PCI to COM Giá 60000đ
Card USB 2.0 Chip NEC , VIA Giá 60.000đ
Card PCI to IDE 100M Giá 70.000đ
Card 1394 I Link SONY Giá 60.000đ
Cable USB to LPT 100.000d
Fan Case loai 8 Giá 10.000đ
Fan Case loai 12 Giá 20.000đ
Fan Case loai 8 Co Den Giá 25.000đ
Bạn nào cần , xin liên hệ :
Phương
01218861075
địa chỉ :
34/10 Dân Trí Phường 6 Quân Tân Bình
( Gân Công Viên Lê Thị Riêng )
Thanks đã đọc bài