Diện tích 45m
Căn 1628 hướng Tây Bắc. Giá bán 14.5 tr/m2 + Chênh 58 tr
Căn 1510 hướng Đông Nam. Giá bán 14.5 tr/m2 + Chênh 65 tr
Căn 1914 hướng Đông Nam. Giá bán 14 tr/m2 + Chênh 90 tr
Căn 3810 hướng Đông Nam. Giá bán 11 tr/m2 + Chênh 120 tr
Căn 732 hướng Tây Bắc. Giá bán 14.5 tr/m2 + Chênh 60 tr
Căn 814 hướng Đông Nam. Giá bán 14.5 tr/m2 + Chênh 75 tr
Căn 828 hướng Tây Bắc. Giá bán 14.5 tr/m2 + Chênh 60 tr
Căn 3028 hướng Tây Bắc. Giá bán 12.5 tr/m2 + Chênh 85 tr\
Căn 632 hướng Tây Bắc. Giá bán 14.5 tr/m2 + Chênh 65 tr
Căn 1414 hướng Đông Nam. Giá bán 14.5 tr/m2 + Chênh 70 tr
Căn 1510 hướng Đông Nam. Giá bán 14.5 tr/m2 + Chênh 65 tr
Căn 1614 hướng Đông Nam. Giá bán 14.5 tr/m2 + Chênh 60 tr
Căn 1632 hướng Tây Bắc. Giá bán 14.5 tr/m2 + Chênh 55 tr
Căn 1832 hướng Tây Bắc. Giá bán 14 tr/m2 + Chênh 60 tr
Căn 12A10 hướng Đông Nam. Giá bán 14 tr/m2 + Chênh 70 tr
Căn 12A14 hướng Đông Nam. Giá bán 14 tr/m2 + Chênh 70 tr
Căn 1214 hướng Đông Nam. Giá bán 14.5 tr/m2 + Chênh 70 tr
Căn 1528 hướng Tây Bắc. Giá bán 14.5 tr/m2 + Chênh 50 tr
Căn 1532 hướng Tây Bắc. Giá bán 14.5 tr/m2 + Chênh 55 tr.
Căn 2132 hướng Tây Bắc. Giá bán 13 tr/m2 + Chênh 85 tr.
Căn 2732 hướng Tây Bắc. Giá bán 12.5 tr/m2 + Chênh 95 tr.
Diện tích 59m
Căn 1122 hướng Đông Bắc. Giá bán 14.5 tr/m2 + Chênh 95 tr
Căn 2722 hướng Đông Bắc. Giá bán 12.5 tr/m2 + Chênh 135 tr
Căn 1922 hướng Đông Bắc. Giá bán 14 tr/m2 + Chênh 110 tr
Căn 202 hướng Tây Nam. Giá bán 14 tr/m2 + Chênh 70 tr
Căn 3704 hướng Tây Nam. Giá bán 11 tr/m2 + Chênh 130 tr
Diện tích 62m
Căn 1626 hướng Tây Bắc. Giá bán 14.5tr/m2 + Chênh 65 tr
Căn 534 hướng Tây Bắc. Giá bán 14.5tr/m2 + Chênh 65 tr
Căn 1534 hướng Tây Bắc. Giá bán 14.5 tr/m2 + Chênh 65 tr
Căn 1808 hướng Đông Nam. Giá bán 14 tr/m2 + Chênh 100 tr
Căn 1816 hướng Đông Nam. Giá bán 14 tr/m2 + Chênh 100 tr
Căn 826 hướng Tây Bắc. Giá bán 14.5tr/m2 + Chênh 80 tr
Căn 834 hướng Tây Bắc. Giá bán 14.5tr/m2 + Chênh 80 tr
Căn 12A16 hướng Đông Nam. Giá bán 14 tr/m2 + Chênh 85 tr
Căn 12A34 hướng Tây Bắc. Giá bán 14tr/m2 + Chênh 62 tr
Căn 1916 hướng Đông Nam. Giá bán 14 tr/m2 + Chênh 100 tr
Căn 526 hướng Tây Bắc. Giá bán 14.5tr/m2 + Chênh 65 tr
Căn 2008 hướng Đông Nam. Giá bán 14 tr/m2 + Chênh 100 tr
Diện tích 68m
Căn 736 căn góc TB, TN. Giá bán 14.935 tr/m2 + Chênh 85 tr
Căn 806 căn góc ĐN, TN. Giá bán 14.935 tr/m2 + Chênh thỏa thuận
Căn 636 căn góc TB, TN. Giá bán 14.935 tr/m2 + Chênh 80 tr
Căn 1924 căn góc ĐB, TB. Giá bán 14.42 tr/m2 + Chênh 90 tr
Căn 2024 căn góc ĐB, TB. Giá bán 14.42 tr/m2 + Chênh 80 tr
Căn 2136 ăn góc TB, TN. Giá bán 13.39 tr/m2 + Chênh 110 tr
Căn 1436 căn góc TB, TN. Giá bán 14.935 tr/m2 + Chênh 95 tr
Căn 1606 căn góc ĐN, TN. Giá bán 14.5 tr/m2 + Chênh 150 tr
Căn 2724 căn góc ĐB, TB. Giá bán 12.875 tr/m2 + Chênh 125 tr
Căn 3406 căn góc ĐN, TN. Giá bán 12.36 tr/m2 + Chênh 140 tr
Căn 3436 căn góc TB, TN. Giá bán 12.36 tr/m2 + Chênh 130 tr
Căn 3524 căn góc ĐB, TB. Giá bán 12.36 tr/m2 + Chênh 130 tr
Căn 3824 căn góc ĐB, TB. Giá bán 11 tr/m2 + Chênh 130 tr
Căn 3218 căn góc ĐB, ĐN. Giá bán 12.36 tr/m2 + Chênh 180 tr
Diện tích 77m
Căn 2830 hướng Tây Bắc. Giá bán 12.5 tr/m2 + Chênh 120 tr
Căn 1212 hướng Đông Nam. Giá bán 14 tr/m2 + Chênh 150 tr
Căn 3912 hướng Đông Nam. Giá bán 11 tr/m2 + Chênh 110 tr
Căn 1730 hướng Tây Bắc. Giá bán 14 tr/m2 + Chênh 115 tr
Căn 1212 hướng Đông Nam. Giá bán 14 tr/m2 + Chênh 145 tr
Căn 2012 hướng Đông Nam. Giá bán 14 tr/m2 + Chênh thỏa thuận
Căn 2612 hướng Đông Nam. Giá bán 12.5 tr/m2 + Chênh thỏa thuận
Căn 2012 hướng Đông Nam. Giá bán 14 tr/m2 + Chênh 145 tr
Giá trên đã bao gồm chi phí vào tên hợp đồng
Quý khách hàng vui lòng liên hệ ban quản lý dự án để được cập nhật hàng và thông tin chi tiết
Anh Thành : 0987.999.335