Căn 1628 hướng Tây Bắc. Giá bán 14.5 tr/m2 + Chênh 58 tr
Căn 1510 hướng Đông Nam. Giá bán 14.5 tr/m2 + Chênh 65 tr
Căn 1914 hướng Đông Nam. Giá bán 14 tr/m2 + Chênh 90 tr
Căn 3810 hướng Đông Nam. Giá bán 11 tr/m2 + Chênh 120 tr
Căn 732 hướng Tây Bắc. Giá bán 14.5 tr/m2 + Chênh 60 tr
Căn 814 hướng Đông Nam. Giá bán 14.5 tr/m2 + Chênh 75 tr
Căn 828 hướng Tây Bắc. Giá bán 14.5 tr/m2 + Chênh 60 tr
Căn 3028 hướng Tây Bắc. Giá bán 12.5 tr/m2 + Chênh 85 tr\
Căn 632 hướng Tây Bắc. Giá bán 14.5 tr/m2 + Chênh 65 tr
Căn 1414 hướng Đông Nam. Giá bán 14.5 tr/m2 + Chênh 70 tr
Căn 1510 hướng Đông Nam. Giá bán 14.5 tr/m2 + Chênh 65 tr
Căn 1614 hướng Đông Nam. Giá bán 14.5 tr/m2 + Chênh 60 tr
Căn 1632 hướng Tây Bắc. Giá bán 14.5 tr/m2 + Chênh 55 tr
Căn 1832 hướng Tây Bắc. Giá bán 14 tr/m2 + Chênh 60 tr
Căn 12A10 hướng Đông Nam. Giá bán 14 tr/m2 + Chênh 70 tr
Căn 12A14 hướng Đông Nam. Giá bán 14 tr/m2 + Chênh 70 tr
Căn 1214 hướng Đông Nam. Giá bán 14.5 tr/m2 + Chênh 70 tr
Căn 1528 hướng Tây Bắc. Giá bán 14.5 tr/m2 + Chênh 50 tr
Căn 1532 hướng Tây Bắc. Giá bán 14.5 tr/m2 + Chênh 55 tr.
Căn 2132 hướng Tây Bắc. Giá bán 13 tr/m2 + Chênh 85 tr.
Căn 2732 hướng Tây Bắc. Giá bán 12.5 tr/m2 + Chênh 95 tr.
Quý khách hàng vui lòng liên hệ ban quản lý dự án
Anh Thành: 0987.999.335
……………………………….
Kim văn kim lũ, chung cư kim văn kim lũ, chung cư ct11, bán chung cư kim văn kim lũ