DO KO CHƠI NỮA NÊN THANH LÝ CHO AI CẦN NÈ
$001 HỒ KIM CHI 60-40-40 KO KIỀN KO KEO GIÁ:320K
[IMG][/IMG]
$002 BÌNH CO2 MOI SỬ DỤNG 2 THÁNG 2KG GIÁ 450K
[IMG][/IMG]
$003 LỌC VÂN VŨ 30W GIÁ 150K
[IMG][/IMG]
$004 VÀI MÓN ĐỒ ĐỂ CHẾ LỌC NỮA VA NHÌU THỨ LINH TINH
[IMG][/IM
$005 LỌC ALEAS MỚI 99%GIÁ 350K
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
ĐC 50K LÃO TỮ P14 Q5
ĐT 0937761297