1.COMBO FOXCONN H61MXEV+ G550 FAN ZIN + 2RAM DDR3 1333 GIÁ 1.7TR

MAIN BH 12/2015 CPU ZIN NHƯNG MẤT PHIẾU TEST 1 TUẦN
2.LCD VIEWSONIC VP211B 21.3 INCH BẦM NHẸ, XÀI RẤT OK
HÌNH THAM KHẢO

GIÁ 1.1TR TEST 1 THÁNG
3. LCD SAMSUNG 932B 19" VUÔNG
CHẤT LƯỢNG MIỄN BÀN GIÁ 1.2TR

LH SIGN GIÚP, THANK ALL