Gà mỹ lai phi trạng tầm 9,5 lạng .
gà tơ tầm 9thang, lông đuôi đang ra thêm, đã cự gà tơ cùng trạng.
lối đá : canh rất kỹ - lùa chân sâu.
giá 500K.


Chân 2 hàng trơn, huyền trâm ngang cựa - AE xuống xem sẽ rõ.

Anh Em thấy hợp nhãn thì liên hệ : 0989 72 42 10.
Địa chỉ : gần Đền Thánh MARTINO - Bệnh Viện Thống Nhất , Biên Hòa, Đồng Nai.
Cảm ơn AE đã xem tin và Up phụ.