Mình có 1 số gà muốn bán.
AE muốn xem gà tới ngã tư đường Nguyễn Văn Linh ngay hãng inox Kim Hằng alo mình ra đón.
Có 1 số gà đẻ rẻ cho ae chơi.
SĐT: 01283937469 Nam 21t
MS1: Chuối chân trắng mòng cắt nặng 9l8 win x2, gà lai nặng nên vãy loạn nha ae.
Đá dạt biết sài cựa lắm nha, đụng lông đâu đá đó
Giá: 800k

MS2: Điều chân trắng nặng 8l8 gà win x1, bị soi mỏ đã hết nay bán rẽ 600k


MS3: Asil lai mỹ chuối chân trắng gà tơ mới xuống lông nuôi chế độ đá gà nặng 1kg50g vô tay cứng như cục sắt.
đá bo quốc tế hay từ dàn nạp tới gay, buông đuôi là kím lông đá liền.
Giá: 1tr8