Gà chuối ức xám lai mỹ nặng 1,4kg, chân xanh mắt trắng, chân vãy rồng đóng huyền trâm,hậu độ đẹp, 1 cựa chỉ thiên 1 cựa chỉ địa
Lối đá : canh nạp nhồi 3 -4 chân, đá lông rất tốt, con này bao chân cựa và bao lỳ, gà đã ăn 3 cái rồi
gía 4tr
Liên hệ: Duy - 01678030064, 152 Lê Văn Lương quận 7
e này đẹp toàn diện từ ngoại hình cho đến đá, hiếm có con thứ 2 lắm nha ae