Căn 736 căn góc TB, TN. Giá bán 14.935 tr/m2 + Chênh 85 tr
Căn 806 căn góc ĐN, TN. Giá bán 14.935 tr/m2 + Chênh thỏa thuận
Căn 636 căn góc TB, TN. Giá bán 14.935 tr/m2 + Chênh 80 tr
Căn 1924 căn góc ĐB, TB. Giá bán 14.42 tr/m2 + Chênh 90 tr
Căn 2024 căn góc ĐB, TB. Giá bán 14.42 tr/m2 + Chênh 80 tr
Căn 2136 ăn góc TB, TN. Giá bán 13.39 tr/m2 + Chênh 110 tr
Căn 1436 căn góc TB, TN. Giá bán 14.935 tr/m2 + Chênh 95 tr
Căn 1606 căn góc ĐN, TN. Giá bán 14.5 tr/m2 + Chênh 150 tr
Căn 2724 căn góc ĐB, TB. Giá bán 12.875 tr/m2 + Chênh 125 tr
Căn 3406 căn góc ĐN, TN. Giá bán 12.36 tr/m2 + Chênh 140 tr
Căn 3436 căn góc TB, TN. Giá bán 12.36 tr/m2 + Chênh 130 tr
Căn 3524 căn góc ĐB, TB. Giá bán 12.36 tr/m2 + Chênh 130 tr
Căn 3824 căn góc ĐB, TB. Giá bán 11 tr/m2 + Chênh 130 tr
Căn 3218 căn góc ĐB, ĐN. Giá bán 12.36 tr/m2 + Chênh 180 tr
Quý khách hàng vui lòng liên hệ ban quản lý dự án
Anh Thành: 0987.999.335
……………………………….
Kim văn kim lũ, chung cư kim văn kim lũ, chung cư ct11, bán chung cư kim văn kim lũ