call để đặt hàng : 01686787817
Quần thể thao dài , hàng VNXK nên vải bao đẹp nhé _ 175k / quần
có 2 màu Đen - Xanh như trong hình nhé
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]