ban chim chào mào, chim dep hot hay chim chao mào bổi giá rẻ, chào mào 1, 2 , 3 mùa... ở sài gon
anh em co nhu cầu vui long lien he đến nhà xem chim : TEl: 0908.482.316 Anh Dũng
CHÀO MÀO BỔI 400K/CON