SAU BAO LẦN CHINH CHIẾN, GIỜ CHỈ CÒN LẠI VÀI EM ĐĂNG LÊN CHO ANH EM XEM MẶT.
NÓI THIỆT, GÀ ĐÁ CỦA MÌNH KHÔNG PHẢI CON NÀO CŨNG ĐÁ HAY. CÓ CON MÌNH ƯNG Ý NHẤT LẠI LÀM MÌNH THẤT VỌNG NHẤT. CÒN CÓ CON MÀ MÌNH NHÌN CHÁN ĐỜI RỒI LẠI MANG LẠI NHIỀU SỰ BẤT NGỜ.
GÀ MÌNH ĐĂNG LÊN ĐÂY ANH EM NÈO THẤY ƯNG Ý MÌNH SẼ ĐỂ LẠI CHO ANH EM CHƠI. CÒN NẾU CÓ KÈO ĐÁ MÌNH CŨNG SẼ CHO EM NÓ RA TRƯỜNG.
ĐÁ GÀ KHÔNG MANG LẠI LỢI LỘC GÌ CẢ MÀ SAO KHÔNG HIỂU LẠI KHÔNG BỎ ĐƯỢC. TUY NHIÊN CÒN MAY MẮN TỚI GIỜ VẪN CÒN KIẾM TIỀN UỐNG CÀ PHÊ VỚI BẠN BÈ ĐƯỢC.
SỐ 1: CHẾT TẠI CHỔ, 2X - 1 BẠI. VẪN CÓ LỜI CHÚT ĐỈNH

SỐ 2: THỬ CỰA HỌC MÁU. BÁN XÁC 1 XỊ. LỖ

SỐ 3: CHẾT TẠI CHỔ, 21X - 1 BẠI. LỖ TIỀN NUÔI

SỐ 4: 2X. ĐANG BỊ LÁT, XUỐNG GÀ TRÔNG THẤY.

SỐ 5: 3X-1 BẠI. BÁN CHO EM Ở BÌNH PHƯỚC CẢN MÁI

SỐ 6: THAY LÔNG GẦN XONG. KHOẢNG 2 TUẦN DỌN LÔNG ĐÁ ĐƯỢC.

SỐ 7:3X - 1 BẠI. ĐỂ LẠI BẠN HIỀN CẢN MÁI

SỐ 8: MUA CỦA ANH HAI. THỬ CÁI ĐẦU THUA. LỖ NẶNG.

SỐ 7: 1X-1 BẠI. CHẾT CHO HÀNG XÓM ĂN THỊT

SỐ 9: GÀ TƠ CHƯA CỰ

SỐ 10: BÁN VỀ Q9

SỐ 11: ĐANG RA LÔNG CÁNH SẮP XONG.

SỐ 12: CÚ TẺO LÀ KÉO TỦ. GÀ LINH, 2 PHAO CÂU CHẾT NHƯ THƯỜNG. LỖ NẶNG

SỐ 13: 1X LÂU LẮM RỒI. VẪN CÒN NHÉ

SỐ 14: CÔNG AN BẺ CỔ

SỐ 15: BỊ THẰNG KHỐN NẠN LỪA LẤY MẤT CON GÀ

CÒN NHIỀU NGHE CÁC BẠN. ĐỂ RÃNH CHỤP HÌNH ĐĂNG TIẾP CHO