A01- mới 100% chưa giặt chưa ủi wa lần nào cả - size M. 70k

A02- size M - 50k

A03- freesize - 70k

A04 - size M - 70k mặc wa có 1 lần

A05- size M - 50k

A06- free size-50k

A07- size M - 50k

A08- free size

A09- size M- 40k mới 100%


A10 - size M- 40k mới 100%

A11- size L - 50k

Q01- size 31 - 80kQ02- size 28 - quần này mới mặc được 1 lần - 150kQ03 - size 29 - 50k


Q04- size 28 - 20k

Q05 - size 28 - 20k

Q06 - size 28 - 50kQ07 - size XL - 50k


------------------------------------------------
Liên hệ:
Số điện thoại: 0906811273
Địa chỉ: 34 Trần Bình Trọng P1 Q5