Tình là do muốn chuyển sang chơi chòe than nên bán bớt em nó
Em nó đang thay lông mới đc 40% thôi hót lai rai vẫn chưa có lữa
Em nó đc 3 mùa r` chân lên vảy rồi gốc mào dày nhìn dữ chim lắm.dáng chơi hình chữ C em nó căng lữa chẻ dữ lúm chim dạn người tại của ông a cho nuôi lâu r`tắm táp ok
Giá e nó ra đi là 1t5 fix cho a em nào nhiệt tình mình ở gò vấp ngay chợ hạnh thông tây cũ hường vào sân banh mini
thông nhất có cái hẻm 46 alo minh ra đón có lồng củi đem về lun
http://www.youtube.com/watch?v=uILxsaXekMw
số Dt 0976 134 408 gặp tùng 23t
mong a e gé đá lên dùm xin tra lễ 100%