Ai cũng nghĩ rằng muốn định giá BĐS phải do người có kinh nghiệm trong lĩnh vực BĐS hoặc phải là Thẩm định viên về định giá BĐS thì mới định giá được. Nhưng theo tôi được biết thì bạn có thể thẩm định được BĐS nếu biết sơ sơ về máy tính. Hiện tại đã có một phần mềm định giá BĐS trực tuyến có thể giúp thực hiện được vấn đề này đó là phần mềm chạy trực tuyến trên trang web www.dinhgianhadat.vn Tôi đã thường xuyên sử dụng phần mềm này để định giá BĐS và thấy kết quả rất chính xác. Được biết phần mềm này chạy dựa trên kho dữ liệu BĐS trực tuyến của "Trung tâm lưu trữ dữ liệu giao dịch BĐS trực tuyến Việt Nam" do công ty VINAREV làm chủ đầu tư. Chỉ tiếc là hiện tại chỉ định giá được loại BĐS là đất ở và nhà phố ở khu vực nội thành của TP.HCM. Không biết khi nào người ta mới cho định giá ở khu vực khác. Chắc là do họ đang cập nhật kho dữ liệu dùng làm phân tích định giá.