Mong mod cho em xin vài ngày...nếu ra đi được hay không em cũng close topic
Có ông anh mới chia lại cho con than...nên cho con đất này ra đi để lấy em than về.
Tình trạng chim:
Chim con lên, vừa song lông mùa thứ 3
Đang lên lửa lai rai ( lâu lâu buồn buồn em nó đứng ra hình múa 1 mình nó...mời ae xem clip nhé)
Chim mỏng lông, cao cầu, có đốm bông ở mặt
Hơi nhát người...nhưng cầm lồng vẫn không nhảy...
Nói không với tật lỗi.......lúc tắm lúc không...nói trước để ae qua mất công khỏi hỏi lại..
Cái clip của em nó( quay trưa nay lúc 12h..vừa tắm nắng với tắm nước song..em nó đứng ra hình chơi 1 mình)
http://www.youtube.com/watch?v=ujlTfy7eTdA
Giá chim ra đi: 1tr5
dt: 090604 1323 Nhân( call...sms xin không tl....đừng tiếc vài phút dt nhé)
dc: 71 Trần Khắc Chân P Tân Định Q1