Không biết post ở đâu nên chui vào box này ! Ace thông cảm nhé !
Tình hình là mua nhầm 1 cái card trung kế tổng đài panasonic LCOT8( dùng cho tổng đài TDA100 va TDA200 ) nên bán rẻ lại cho ace nào có nhu cầu thay thế nhé. Card từ hồi mua đến giờ chưa sử dụng luôn, còn nguyên tem của TID. Nay bán lại cho ace nào có nhu cầu nhé . Giá cho em nó là 2tr ( có fix ) . Mua mới tại TID là 3t6xxx.
Lên 2 tấm hình của em nó. Ai cần liên hệ signature nhé. Anh chị em ghe qua đá úp mình 1 phát nhé. Thanks