ms1 ;gà xám 1k050g,cao ráo ,2 hàng trơn .lối đá;....ae xem líp.
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
ms2;chuối gấm 8l5 .đá po lớn
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
ms3;gà chuối đen 8l5 nạp tốc độ ,chân lớn.
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]