Sim trả trước sang tên tại điểm giao dịch chỉ nhận chốt, miễn mặc cả dưới mọi hình thức. Call: 0977.68.86.86