mấy em cùi bèo nhèo cần ra đi nhanh đây


0945 06 06 06 =20tr

0947 24 24 24=18tr

0918 442 442 =6tr

0943 000 678 =2tr2

0914 86 39 39=5tr5

0914 7777 00=3tr

0944 7777 33=5tr5

0979 52 52 39=2tr8

0989 404 404 =7tr

0969 39 5252 =3tr

0943 04 14 24 =1tr5

0916 7777 52=4tr

0945 33 00 11 =1tr1

giao lưu ae sim số add nick yh trumtrum3030 nhe

sim nào bán sẽ xóa ngay ae cứ báo khách cần lh chữ ký nhe

-)s-)s-)s-)s-)s-)s-)s