tình hình có ông khách quen mua 1 rồi giờ muốn 1 nữa em cần dạng 097 098 đầu cổ đuôi 6888 666 999 ai có show em mấy con ghẻ ghẻ chốt luôn 2 em nào :-@:-@:-@