0988 404 707 = 1tr5
0127 8282828 = 2tr3 (lên hình hơi bị ghê)

Giá đã chuẩn!
Bao sang tên toàn quốc! Hoặc trực tiếp tại biên hòa!

Liên hệ: 0988.404.707 - 0964.28.3939


Chuyên bcs, thuốc hỗ trợ các loại. Giao hàng toàn quốc!