0969 414 533 200k……..0962 696 277 200k
097 8972 139 200k………0965 16 75 66 250k
0982 747 884 300k………0983888 460 250k
0989 421 786 150k………0978 753 053 150k
0989997 624 250k……….0978 52 57 53 250k
0975 223 447 200k……….096363 0166 250k
097 909 6080 200k……0967 56 1102 1500k
0974 679 855 150k
Toànbộsim tomato nguyênkit.hỗtrợdkichínhchủ.
Liênhệ: 0986866977 (sms: 0964 98 6336)
Địachỉ:sốnhà 20 ngách 52/38 trongcổngthônPhúMĩ.saubếnxeMĩđình.