gà dược 10 tháng gà,mới hớt tích với mồng chưa nuôi chế dộ dá nên xổ chân hơi yếu,gà mẹ mỹ rặc cha mỹ lai asil,anh em với nó con nào duôi cũng ben nhu gà mỹ chỉ có em nó máu asil nên duôi ko ben,bận di làm nên ko có thời gian nuôi nên dể lại cho anh em nào cần
gà chân cẳng sạch dẹp,duôi còn dang ra gà tới dá cỡ 2kg
và giá em nó ra di là 1t liên lạc sĩ dt 0908950795 bán giá hữu nghị nên anh em miễn trả giá