Muốn Thay Hotline Mới Cho Hợp Mệnh Mình Hơn!!

0963.132.132
= 4.5tr
0966.132.132 =5.5tr Đã Bán

Giá Chuẩn Cả Cặp
8.5tr
Sim Còn 5, 6 Tháng Trả sau
Nhé!!
Miễn Phí 1500p - Nhạc Chờ - MCA - 3G Mỗi Tháng
Không Có Nó Mỗi Tháng Em Hết Triệu ĐT Còn Ít )
Bao Sang Tên Chính Chủ Toàn Quốc.

Liên Hệ 24/24:
Call ] 0963.132.132
Sms :!!09.6688.1078