Tất cả trả trước nguyên kít để mãi mãi

0969.87.1966
0969.87.1967
0969.87.1970
0969.87.1971
0969.87.1972
0969.87.1980
0969.87.1981
0969.87.2000
0969.87.2008
0969.87.2009

Giá 290k/1sim
Mặc cả đừng gọi


Call 0987.25.8888