chuồng chó sơn tĩnh điễn sài 1 lần full box giá ra đi 350k
chuồng chứa dược 5 e chó con nhé chuồng 60cm
phone 0908676512
vựa 16 cô giang q1