- Modem Draytek 2920FV sl 1
- HDD Seagate 250g mới 100% còn nguyên bọc còn BH của Seagate 18A cộng hòa (hàng trả BH) sl 8
- Fan 775 mới 100% sl 8
- Màn hình Samsung Led 19'' mới 100% sl 8
- Card màn hình giga 1g 128 bit mới 100% sl 8
- Headphone + WC mới 100% sl 8
- Ram Kingston 4G mới 100% sl 8
- Main Foxcon g41 mới 100% sl 8
Anh em nào có sms dưới sign nha.